Beleef de beste sexspeeltjes

Seksuele vorming kan verschillende doelen hebben. Zo is er de wettelijke verplichting tot een veilig leerklimaat en deĀ kerndoelen. In de kerndoelen staat vastgelegd dat er aandacht besteed moet worden aan seksuele ontwikkeling en genderdiversiteit.

Wat levert seksuele vorming de school op?

Uit onderzoek in de bovenbouw blijkt dat leerlingen na de lessen relationele en seksuele vorming:

  • makkelijker met elkaar omgaan
  • elkaar aanspreken op gedrag en er minder gedoe is op school.
  • meer weten over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik.
  • een positievere houding hebben ten opzichte van homoseksualiteit
  • zelfbewuster zijn in vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben gekregen.

School is de plek voor veilige omgeving en betrouwbare informatie

Met lessen over seksuele en relationele vorming op school krijgen leerlingen meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit, worden zij zich bewust van verschillen in normen en waarden, leren zelf verantwoorde keuzes te maken en respectvol met elkaar om te gaan. Als leerlingen eraan toe zijn, leren ze op een positieve manier uitdrukking te geven aan seksualiteit en deze op een veilige, prettige en gewenste manier vorm te geven.